News
What is #NordicBots?
Documentation
The Crew
Former Crew

 
 
Sign Up
Downloads
Login
Request Password

 
 
Request a bot
Available bots
Natasha Bots
Channel Information
Channel Statistics
Channel Logs
Request Information
Channel Violations
Channel Suspends

 
 
Homepage
Service Stats
Service Graphs

 
 
Rules
Q FAQ

    
 
 
  NordicBots Documentation

Language: English Hungarian Danish French Finnish Brazilian Portugese Dutch Polish Swedish German Norwegian Romanian Spanish 

NordicBots Dokumentasjon

Introduksjon

Velkommen til NordicBots dokumentasjonsside! Denne siden skal innholde all informasjon du trenger for � requeste/bruke v�re boter. Nedenfor finner du en innholdsliste, klikk p� emnet du �nsker mer informasjon om.:

Generell informasjon - Viser generell info om botene v�re. G�r i detalj n�r det gjelder � requeste, identifisere, brukertilgang, osv.

Globale kommandoer - Lister alle kommandoer som ikke er kanalrelaterte.

Kanalrelaterte kommandoer - Lister alle kommendoer en kan f� bruk for p� en kanal.

Kanalinstillinger - Viser alle tilgjengelige kanalinstillinger.

Offentlige kommander - Viser komandoer tilgjengelige for alle, og litt info ang. "stemmer" , sitater, utl�sere, kommandochar osv.

Generell informasjon

F� en bot

Dersom du ikke har en bot i kanalen fra f�r, men vil ha en, kan du requeste. Requester kan gj�res fra Webrequest. F�r du requester, ber vi deg lese v�re Regler n�ye! Du kan requeste fra IRC ved � joine #NordicBots og bruke /msg NB-Request request <chan> <botnick> <email>. En m� v�re autha med Q for � kunne requeste.

Flytt boten din til en annen kanal

Hvis du vil flytte boten din fra en kanal til en annen, m� du joine #NordicBots og skrive: !move #oldchan #newchan. Bare eiere kan flytte en bot. N�r du flytter boten, vil den beholde de samme kanalinstillingene og den samme brukerlisten (inkludert stats). Hvis du ikke vil beholde stats, kan du sp�rre en i crewet om � resette dem..

Bytte bot

Dersom du vil ha en bot med et annet nick, kan du lett bytte den med en annen tilgjendelig ved � skrive /msg <bot> CHANGEBOT <chan> <newbot> F�r du pr�ver � skifte bot, vennligst sjekk liste over ledige boter her. Alle instillinger vil forbli som de var.

Fjerne boten

N�r kanalen blir stengt, ikke brukt, eller du rett og slett bare ikke trenger boten mer, vennligst join #NordicBots og skriv: !remove <chan> <reason> for � fjerne boten. Kun eiere kan fjerne boten fra en kanal.

Kanal suspendert?

Dersom du bryter reglene v�re Eller noen andre i kanalen din gj�r det, kan det hende vi suspenderer kanalen din. Dette betyr at boten blir fjernet fra kanalen i vanligvis 7 dager, men beholder dine innstillinger/brukere. Dersom kanalen ikke blir ususpendert innen denne tidsrammen, blir boten automatisk fjernet. Eiere i kanalen vil f� en e-post ang. suspenderingen. Du kan sjekke om din kanal er suspendert her. Dersom kanalen din er suspendert, og du vil ha tilbake boten, vennligst join #NordicBots og sp�r en i crewet om � ususpendere din kanal.

Identifikasjon

V�re boter kjenner deg igjen fra din Q-AUTH (din AUTH i Quakenets Q bot). For � bruke kommandoer i v�re b�ter, m� man v�re authed med Q f�rst. Etter du har gjort det, vil du ha muligheten � bruke de kommandoer du finner p� siden her. Dersom boten sier at den ikke gjenkjenner deg, sier at du ikke er authed, eller at du ikke har tilgang, pr�v den f�lgene kommandoen:

/msg <bot> IDENT

Merk: du mottar ikke noe svar fra botene etter du har brukt denne kommando. (du mottar bare en notice som sier at boten n� vil sjekke om du er authed). Pr�v � bruke kommandoene igjen noen f� sekunder etter, og alt burde fungere fint. Skulle du ha problemer, s� n�l ikke med � sp�rre etter hjelp i #NordicBots.

Brukerniv�er

Niv�et av en bruker sier hvor mye han kan gj�re p� kanalen. F�lgene niv�er er tilgjengelige:

VennBlir ikke straffet for � gj�re 'slemme ting' (som � floode eller reklamere).
VoiceKan bruke VOICE-kommandoen for � f� voice (+v) p� kanalen, og blir automatisk voicet hvis CHANSET 'autovoice' er aktivert.
OpKan bruke OP-kommandoen for � f� op (+o) p� kanalen, og blir automatisk oppet dersom CHANSET 'autoop' er aktivert.
MasterKan forandre forskjellige kanalinstillinger via CHANSET kommandoen. Kan legge til brukere med niv�ene Friend, Voice eller Op.
OwnerHar full kontroll over kanalen. Kan legge til brukere med niv� Master og Owner.

De fleste tillatelser er nedarvet, dvs. at noen med Op-tilgang ikke blir straffet for � gj�re 'slemme ting', og kan bruke voice-kommandoen for � f� Voice (+v) i en kanal.

top

Globale Kommandoer

F�lgende kommandoer kan brukes med /msg <bot> <command>, f.eks: /msg <bot> help

Kommandoer tilgjengelige for alle

HELPViser full hjelp til en spesifikk kommando.
IDENTIdenfitiserer deg som en spesifikk bruker i boten (nyttig hvis en har authed med Q etter � ha joinet dine kanaler).
SHOWCOMMANDSLister alle kommendoer som er tilgjengelige for deg - ADVARSEL: Det er mange!
VERSIONViser den gjeldene versjonen av v�r botservice.
WHOAMIForteller hvem boten mener du er.

Kommandoer tilgjengelige kun for brukere authed med Q (og gjenkjent som s� av v�re boter)

ACCESSViser noens tilgang p� en kanal.
ADDNOTELegger til et notat til et spesifikt dato/klokkeslett. (Forel�pig st�ttes dette kun i CET-tidssode).
EMAILSetter din e-mail i boten. Vi vil kun sende viktig informasjon til denne e-mail adressen.
LISTNOTESLister alle notat du har lagt til medADDNOTE.
WHOISForteller hvem boten mener et bestemt nick er.

Vi har n� tatt for oss de kommandoer som ikke er kanalrelaterte. For en liste over kanalrelaterte kommandoer, se under.

top

Kanalrelaterte kommandoer

F�lgende kommandoer kan brukes med /msg <bot> <command>, for example: /msg <bot> help

Kommandoer kun tilgjengelige for brukere med 'Friend' niv� eller h�yere

INVITEInviterer deg til en kanal.
SETTOPICViser (eller endrer topic dersom du har Master niv� eller h�yere) kanalens topic.

Kommandoer kun tilgjengelige for brukere med 'Voice' niv� eller h�yere

DEVOICEFjerner din (eller andre brukeres (dersom du har Op-niv� eller h�yere) voice (-v) i kanalen.
VOICEGir deg (eller en annen brukers, dersom du har Op niv� eller h�yere) voice (+v) p� kanalen.

Kommandoer tilgjengelige kun for brukere med 'Op' niv� og h�yere

BANSetter en ban p� en bruker i kanalen.
DEOPFjerner din (eller en annen brukers, dersom du har Master niv� eller h�yere) op (-o) p� kanalen.
KICKKicker en bruker fra kanalen.
OPGir deg (eller en annen bruker, dersom du har Master niv� eller h�yere) ops (+o) p� kanalen.
SAYF�r boten til � si noe p� kanalen.
UNBANFjerner en ban fra kanalen (og databasen).
UNBANALLFjerner ALLE ikke-vedvarende bans fra kanalen.

Kommandoer tilgjengelige kun for brukere med 'Master' niv� eller h�yere

ADDBADWORDLegger til et badword, les nedenfor for info om badwords.
ADDTRIGGERLegger til/oppdaterer en utl�ser, les nedenfor for info om triggers.
CHANLEVDette er et ALIAS til USERLEV, og fungerer p� samme m�te.
CHANSETSetter forskjellige kanalinstillinger, les nedenfor for en liste over settings.
CYCLEGj�r at boten re-joiner (parte and joine) kanalen
DELALLBANSFjerner ALLE bans fra kanalen
DELBADWORDFjerner et BADWORD som ble lagt til med ADDBADWORD.
DELTRIGGERFjerner en utl�ser som ble lagt til med ADDTRIGGER.
GREETAngir en brukers velkomst p� kanalen.
MODTRIGGERModifiserer en tidligere lagt til utl�ser. Les nedenfor for info om triggers.
USERLEVAngir en brukers niv� p� kanalen, les ovenfor for en liste over tilgjengelige levels.

Kommandoer tilgjengelige kun for brukere med 'Owner' level

CHANGEBOTGir deg muligheten � skifte din n�v�rende bot med en annen NordicBots bot. Alle instillinger forblir like.

top

Channel Settings

F�lgende innstillinger kan settes med CHANSET-kommandoen (som krever Master eller Owner-niv�).
For � aktivere en innstilling, bruk: /msg <bot> CHANSET <chan> +<setting> [extra]
For � deaktivere en innstilling, bruk: /msg <bot> CHANSET <chan> -<setting>

Tilgjengelige innstillinger

advertiseSl�r p� anti-reklamering som vil advare/kicke/banne brukere som reklamerer. Les mer om advar/kick/ban instillinger her.
autoopOper automatisk alle brukere med 'Op' niv� eller h�yere n�r de joiner kanalen. Merk: Denne funksjonen vil IKKE oppe alle, dette er ikke mulig med v�re boter, og strider imot reglene v�re.
autovoiceVoicer automatisk alle med 'voice' niv� n�r de joiner kanalen. Merk: dersom du vil voice alle som joiner, bruk 'massvoice' instillingen.
badwordsSl�r p� 'badwords' funksjonen, som vil advare/kicke/banne brukere som bruker et badword lagret i databasen. Les mer om badwords systemet nedenfor.
bitchForhindrer brukere uten tilgang fra � f� op, disse blir automatisk deoppet dersom noen oper dem.
commandcharDenne funksjon forenkler bruken av visse kommandoer ved � tillate deg � bruke utl�sere som "!" og "?" for kommandoene (f.eks. !op, og ?kick). Les mer om commandchar nedenfor.
dynamicbansFjern ikke-vedvarene bans [minutter] minutt(er) etter � ha satt dem p� kanalen (standard: sl�tt p�, 5m). Les mer om bansystemet nedenfor.
enforcebansKick brukere som matcher bans satt av andre brukere (standard: sl�tt p�). Les mer om bansystemet nedenfor.
floodSl�r p� anti-flood som vil advere/kicke/banne brukere dersom de sier mer enn <x> linjer innen <y> sekunder. Les mer om advar/kick/ban-instillinger her.
greetHvis aktivert, vil boten skrive en velkomstbeskjed til brukere som har en lagret i databasen (ved � bruke GREET-kommandoen).
hidelogsSl� p� denne funksjonen dersom du vil aktivere stats p� kanalen, men ikke vil at andre skal se gjennom loggene deres. Dette vil gj�re at loggene deres blir skjult. Deaktiver for � gj�re dem synlige igjen.
infobotAktiverer diverse kommandoer som !date og ?chaninfo.
massvoiceVoicer automatisk alle som matcher en spesifikk maske (som standard er det alle) n�r de joiner kanalen.
modesGj�r at boten setter bestemte modes p� kanalen.
onjoinSetter en onjoin-notice som blir sendt til alle som joiner kanalen (%n erstattes av brukerens nick, %p viser maks antall brukere som har v�rt p� kanalen).
peakF�r boten til � holde styr p� maks antall brukere p� kanalen, og aktiverer !peak kommandoen.
quotesGj�r det mulig � bruke sitater (quotes) p� kanalen. Les mer om sitat systemet nedenfor.
showbanbyHvis aktivert, vil boten vise nicket til brukeren som plasserte bannen. (standard: sl�tt p�). Les mer om bansystemet nedenfor.
statsHvis aktivert, vil boten lagre logger fra kanalen din, og stats blir generert ca. hver 3. time. Les mer nedenfor.
statslangLar deg forandre spr�ket som blir brukt til stats. Les nedenfor for en liste over tilgjengelige spr�k.
timedquotesSl� p� denne funksjon dersom du vil at boten skal si et tilfeldig sitat n� og da.
timezoneSetter gjeldene tidssone for din kanal (brukes med !date kommandoen).
topicHvis aktivert, vil boten kun tillate Mastere/Eiere � endre topic.
tvAktiverer !tv kommandoen, som viser hva som g�r p� svensk TV.
userbansTillat (ALLE) brukere � legge til bans utenom boten.(ellers M� bans legges til gjennom boten) (standard: sl�tt p�). Les mer om bansystemet nedenfor.
voteAktiverer !vote kommandoen som gj�r det mulig for brukere � started en avstemning i kanalen. Les mer om avstemnings systemet nedenfor.

Statistikk (stats)

V�re boter kan generere statistikk for din kanal dersom du aktiverer 'stats' CHANSET (som forklart ovenfor). For et eksempel p� hvordan en slik side ser ut, sjekk here, dette er stats for v�r kanal. Det vil ogs� v�re en side som viser logger av aktivitet i din kanal, som vist her. Hvis du vil skjule loggene p� kanalen din, bruk 'hidelogs' CHANSET (som forklart ovenfor). Dette vil gj�re at logger skjules. Dersom du deaktiverer 'hidelogs' CHANSET, blir loggene synlige igjen.

Som forklart ovenfor, kan du bruke 'statslang' CHANSET for � endre spr�ket som brukes til � generere stats. Her er en liste over spr�k vi st�tter:

Albanian - al
Bulgarian - bg
Catalan - ca
Czech - cz
Danish - dk
Dutch - nl
Dutch (Flemish) - be
English - en
Estonian - ee
Finnish - fi
French - fr
German - de
Greek - gr
Hebrew - he
Hungarian - hu
Icelandic - is
Italian - it
Norwegian - no
Polish - pl
Portuguese - pt
Portuguese (Brazil) - br
Romanian - ro
Russian - ru
Serbian - yu
Slovak - sk
Slovenian - si
Spanish - es
Swedish - se
Turkish - tr

Dersom ditt spr�k ikke er p� lista, og du vil oversette for oss, ikke n�l med � kontakte en admin i #NordicBots.
top

Kommandoer tilgjengelige for alle

F�lgende kommandoer kan brukes av alle brukere i kanalen dersom riktige innstillinger er satt.

Badwords/advertise/flood instillinger

Du kan sl� badwords mode p� med: /msg <bot> CHANSET <chan> +badwords [type] [duration]
Du kan sl� p� advertise mode med: /msg <bot> CHANSET <chan> +advertise [type] [duration]
Du kan sl� p� flood mode med: /msg <bot> CHANSET <chan> +flood [lines:sec] [type] [duration]
Som du ser har disse innstillingene noen parametere som kan bruke, nedenfor er en liste over disse:

warnAdvarer brukere.
warn+kickAdvarer bruker, og kicker etter 2. advarsel.
warn+banAdvarer brukere og banner dem etter 2. advarsel. *
kickKicker brukere uten advarsel.
banBanner brukere uten advarsel. *

Funksjoner merket med '*' bruker bans for � bli kvitt brukeren. Du kan endre varigheten ved � spesifisere varighetsparameteret med antall minutter du vil brukeren skal v�re bannet. Standard er satt til 5 minutter..

Legge til badwords

N�r du har aktivert kanalinstillingen, kan du begynne � legge til badwords. Badwords kan legges til via:
/msg <bot> ADDBADWORD <chan> <badword>
Badwords kan fjernes med 'DELBADWORD' kommandoen.

top

Bansystemet

Banmetoder (m�ltyper):

/msg <bot> ban #chan nick 7d <reason>Banner brukeren med hostmask og AUTH (dersom de er AUTHed med Q).
/msg <bot> ban #chan #auth 7d <reason>Banner brukerens auth.
/msg <bot> ban #chan *!*@host 7d <reason>Banner brukerens hostmask.

Banmetoder (varighet og begrunnelse):

/msg <bot> ban #chan <target>Banner brukeren i 1 time (= standard) med begrunnelse 'Requested' (= standard).
/msg <bot> ban #chan <target> 7dBanner brukeren i 7 dager med begrunnelse 'Requested' (= standard).
/msg <bot> ban #chan <target> perm <reason>Banner brukeren permanent med begrunnelse.

Banmetoder (spesielt):

/msg <bot> ban #chan <target> 7d *<reason>Banner brukeren p� den vanlige m�ten, men gj�r ogs� bannen vedvarende (see [1]).

Unbanmetoder:

/msg <bot> unban #chan nickFjerner alle bans som matcher brukeren (hvis mulig).
/msg <bot> unban #chan #authFjerner alle bans som matcher authen (hvis mulig).
/msg <bot> unban #chan *!*@*Fjerner den spesifikke ban (hvis funnet).
/msg <bot> unbanall #chanFjerner alle ikke-vedvarende bans fra kanalen.
/msg <bot> delallbans #chanFjerner ALLE bans fra kanalen.

[1] Vedvarende betyr at boten alltid vil pr�ve � holde bannen aktiv p� kanalen (og resette den hvis den blir fjernet)

top

Kommandoprefiks

Denne funksjonen lar deg bruke bestemte kommandoer til boten med utl�sere som "!" og "?". Se nedenfor for en liste over disse.
Du kan aktivere med: /msg <bot> CHANSET <chan> +commandchar <character>
F.eks +commandchar !, ville aktivert kommandoer som !kick. ved � bruke +commandchar . ville du aktivert kommandoer som .kick

access <nick>Viser noens tilgang p� kanalen.
addtrigger <trigger> <text>Legger til en utl�ser p� kanalen.
deltrigger <trigger>Fjerner gitt utl�ser p� kanalen.
kick <nick>Kicker en person fra kanalen.
ban <nick>Banner en person fra kanalen.
unban <nick>Fjerner en ban fra kanalen.
voice <nick>Gir deg (eller en annen bruker hvis du har Op-niv� eller h�yere) voice (+v) p� kanalen.
devoice <nick>Fjerner din (eller en annen brukers hvis du har Op-niv� eller h�yere) voice (-v) p� kanalen.
op <nick>Gir deg (eller en annen bruker hvis du har Master-niv� eller h�yere) op (+o) p� kanalen.
deop <nick>Fjerner din (eller en annen bruker hvis du har Master-niv� eller h�yere) op (-o) p� kanalen.
greet <nick>Angir en velkomstmelding for en gitt bruker i kanalen.
chanset <setting>Angir/fjerner gitt innstilling p� kanalen.
userlev <nick> <level>Angir en brukers tilgang p� kanalen.
top

Sitatsystemet

Du kan aktivere sitatsystemet med: /msg <bot> CHANSET <chan> +quotes
F�lgende kommandoer er tilgjengelige:

!quoteBrukes for � vise et tilfeldig sitat.
!quote add <text>Brukes for � legge til et nytt sitat.
!quote info <id>Brukes for � f� informasjon om et sitat med gitt ID.
!quote find <text>Brukes for � finne et sitat med gitt tekst.
!quote del <id>Brukes for � slette et sitat med gitt ID.
top

Utl�sersystem

Det er mulig for brukere med master- eller eier-niv� � legge til offentlige utl�sere som f.eks.!ip, !help, ?info, .status etc. som vil vise en brukerdefinert tekstlinje.
For � legge til/oppdatere utl�sere, bruk: /msg <bot> ADDTRIGGER <chan> <trigger> <text>
For � slette utl�sere, bruk: /msg <bot> DELTRIGGER <chan> <trigger>
For � endre en utl�ser som eksisterer, bruk: /msg <bot> MODTRIGGER <chan> <trigger> <add/edit/del> [linenumber] [line]

Utl�sertyper

Utl�sere kan v�re av 3 forskjellige typer: Offentlige (-public, som er standard), Private (-private, sender respons som privat beskjed) og Notice (-notice, sender respons som notice).

Niv�er

Utl�sere kan begrenses til bestemte brukerniv�er. Du kan f.eks. gj�re en utl�ser tilgjengelig kun for brukere med niv� Master og h�yere. Du kan sjekke de tilgjengelige brukerniv�ene her.

Argumentst�tte

Du kan bruke %1 %2 ... %9 identifikatorene for � henvise til en bestemt parameter i en linje. Du kan ogs� bruke %N- for � henvise til parameter N og deretter (for � f� argumentet + alt deretter).

Et eksempel med argumenter: /msg ^Donkey^ ADDTRIGGER #NordicBots !test /me slaps %1 around a bit with %2-
Og hvis du deretter skriver: !test NB-Service a large trout
Vil boten vise det som en handling (/me): ^Donkey^ slaps NB-Service around a bit with a large trout

top

Avstemningssystemet

Du kan sl� p� avstemningssystemet med: /msg <bot> CHANSET <chan> +vote
F�lgende kommandoer er tilgjengelige:

!vote startBrukes for � starte en ny avstemning p� kanalen: !vote start <duration> <question> It requires the user to be added to the channel.
!vote noBrukes for � stemme 'Nei'.
!vote yesBrukes for � stemme 'Ja'.
!vote statusBrukes for � sjekke status p� n�v�rende avstemning.
!vote stopBrukes for � stoppe n�v�rende avstemning.
top

Diverse kommandoer

Her kan du se en liste over offentlige kommandoer.

!dateViser n�v�rende dato og klokkeslett i kanalen. Dersom den viser feil tid, pr�v � forandre den med 'timezone' instillingen
!google <keyword>Hvis du har aktivert CHANSET +infobot, kan du bruke boten til � s�ke etter gitt n�kkelord p� www.google.com. Den vise vil de 2 f�rste (om mulig) resultater.
!image <keyword>Hvis du har aktivert CHANSET +infobot, kan du bruke boten for � s�ke etter et gitt bilde p� www.google.com. Den vise vil de 2 f�rste (om mulig) resultater.
!peakN�r CHANSET +peak er aktivert, vil denne funksjonen vise maks antall brukere p� kanalen.
chaninfo?Viser en link med info om kanalen. Denne siden viser kanalinstillinger, brukere, sitater, bans og utl�serer. Merk at denne siden ogs� er tilgjengelig via denne siden.
stats?Viser en link til kanalens statistikk- og loggside. Ogs� tilgjengelig her.

Skulle du ha sp�rsm�l, eller trenger hjelp under bruken av v�r service, vennligst join #NordicBots.

top

Mail us brunette
brunette
brunette
brunette