News
What is #NordicBots?
Documentation
The Crew
Former Crew

 
 
Sign Up
Downloads
Login
Request Password

 
 
Request a bot
Available bots
Natasha Bots
Channel Information
Channel Statistics
Channel Logs
Request Information
Channel Violations
Channel Suspends

 
 
Homepage
Service Stats
Service Graphs

 
 
Rules
Q FAQ

    
 
 
  NordicBots Documentation

Language: English Hungarian Danish French Finnish Brazilian Portugese Dutch Polish Swedish German Norwegian Romanian Spanish 

NordicBots Dokumentation

Introduktion

Velkommen til NordicBots' dokumentations side! Denne side skulle indeholde al den information du har brug for, n�r du bruger/requester en NordicBots bot. Nedenfor er der en indholdsfortegnelse, hvor du kan klikke p� en sektion for at komme dertil:

General information - Viser general information omkring vores bots. G�r i detaljer i emner s�som at requeste, identifikation, brugerniveauer osv.

Globale kommandoer - Viser alle gkommandoer, som ikke er relateret til kanaler.

Kanalrelaterede kommandoer - Viser alle kommandoer, som du kan bruge p�/til en kanal.

Kanalindstillinger - Viser alle tilg�ngelige kommandoer til en kanal.

Diverse kommandoer - Viser alle tilg�ngelige offentlige kommandoer, samt vigtig information om afstemninger (votes), citater (quotes), udl�sere (triggers), kommandopr�fiks (commandchar) osv.

Generel information

F� en bot

Hvis du ikke har en bot p� din kanal endnu, og du gerne vil have en, s� kan du requeste en. Requests kan laves via vores Web request. F�r du requester, bedes du dog l�se vores regler grundigt! Du kan ogs� requeste via IRC ved at joine #NordicBots og bruge /msg NB-Request request <kanal> <botnick> <email>. Du skal v�re Q-AUTH'ed for at requeste en bot.

Kanal banned?

Hvis din kanal er banned fra vores service, kan du f� f�lgende svar fra vores bot, n�r du pr�ver at requeste:
- #yourchannel has been blocked from requesting! - Dette udl�ber efter 7 dage automatisk.
- #yourchannel has been badchanneled in our botservice! - Dette er v�rre. Dette udl�ber ikke automatisk og kan vare l�nge.
Hvis du ikke ved hvorfor din kanal er banned fra vores service, venligst join #NordicBots og kontakt en fra vores supportere for at f� yderligere information.

Flyt din bot til en anden kanal

Hvis du vil flyte din bot fra en af dine kanaler til en anden, skal du joine #NordicBots og skrive: !move #gammel-kanal #ny-kanal. Kun ejere kan flytte botten. N�r du flytter din bot, beholder den din brugerliste, kanalindstillinger og stats. Hvis du ikke �nsker at beholde dine stats, kan du bede en fra NordicBots om at nulstille dem.

Udskiftning af din bot

Hvis du blivert tr�t af din bots nick, kan du nemt skifte den til en anden tilg�ngelig bot, ved at bruge /msg <bot> CHANGEBOT <#kanal> <ny bot> F�r du pr�ver at skifte din bot, se venligst l�sten over tilg�ngelige bots her. Alle indstillinger vil forblive som de var.

Fjern din bot

N�r din kanal af en eller anden grund bliver lukket, ikke skal bruges mere eller du bare ikke har brug for din bot mere, join venligst #NordicBots og skriv: !remove <#kanal> <grund> og den vil blive fjernet. Kun ejere kan fjerne botten fra en kanal.

Kanal suspenderet?

Hvis du bryder vores regler eller en anden i din kanal g�r, vil vi muligvis suspendere din kanal. Det betyder, at botten vil forlade din kanal i typisk 7 dage, men beholder dine indstillinger/brugere. Hvis den ikke er ususpenderet inden den givne periode, vil den automatisk blive fjernet. Ejere i kanalen, vil f� en email omkring suspenderingen. Du kan unders�ge, om din kanal er suspenderet her. Hvis din kanal er suspenderet og du vil have din bot tilbage, join venligst #NordicBots og sp�rg en fra NordicBots om at ususpendere din kanal.

Identifikation

Vores bots genkender dig ved hj�lp af dit Q-AUTH (dit AUTH til QuakeNets Q bot). For at bruge nogen kommandoer i vores bots, skal du v�re authed med Q f�rst. Derefter skulle du kunne bruge de kommandoer, som vist p� denne side. Hvis botten siger, at den ikke genkender dig, og siger, at du ikke er authed eller at du ikke har adgang, pr�v f�lgende kommando:

/msg <bot> IDENT

Bem�rk at du ikke modtager noget svar efter denne kommando (andet end en notice, som siger, at botten vil tjekke om du er authed). Pr�v kommandoerne igen efter nogle sekunder, og du skulle v�re k�reklar. Hvis du har nogen problemer, s� t�v ikke med at sp�rge om hj�lp i #NordicBots.

Fejl og nye funktioner

Hvis du har fundet en fejl, eller bare har en god id� til en ny funktion, venligst opret en post i vores Forum eller join #NordicBots og kontakt en fra vores support-hold.

Brugerniveauer

Niveaet p� en bruger fort�ller hvor meget en bruger kan g�re p� en kanal. F�lgende niveauer er tilg�ngelige:

FriendVil ikke blive straffet for at g�re 'slemme ting' (s�som at floode eller lave reklame).
VoiceKan bruge VOICE kommandoen til at f� voice (+v) p� kanalen, og vil automatisk f� voice, hvis CHANSET 'autovoice' er aktiveret.
OpKan bruge OP kommandoen til at f� op (+o) p� kanalen og vil automatisk f� op, hvis CHANSET 'autoop' er aktiveret.
MasterKan skifte diverse kanalindstillinger via CHANSET kommandoen. Kan tilf�je brugere med niveauerne friend, voice eller op.
OwnerHar fuld kontrol over kanalen. Kan tilf�je brugere med niveauerne master og owner (ejer).

De fleste tilladelser nedarves, dvs. at nogen med op-adgang, vil ligeledes heller ikke blive straffet for at g�re 'slemme ting', og kan bruge VOICE kommandoen til at f� voice (+v) p� kanalen.

top

Globale kommandoer

De f�lgende kommandoer kan bruges med /msg <bot> <kommando>, f.eks.: /msg <bot> help

Kommandoer tilg�ngelige for alle

HELPViser fuld hj�lp til en bestemt kommando.
IDENTIdentificerer dig som en given bruger i botten (nyttig, hvis du har authed med Q, efter at have joinet dine kanaler).
SHOWCOMMANDSViser alle kommandoer, som er tilg�ngelige for dig - ADVARSEL: Der er mange!
VERSIONViser den nuv�rende version af vores bot service.
WHOAMIFort�ller hvem botten mener du er.

Kommandoer kun tilg�ngelige for brugere authed med Q (og genkendt s�dan af vors bots)

ACCESSFort�ller ens adgang p� en kanal.
ADDNOTETilf�jer en notits til en bestemt dato (pt. kun CET-tidszonen underst�ttes).
EMAILS�tter din email i botten. Vi vil kun bruge den til at sende vigtig information.
LISTNOTESViser de notitser, som du har tilf�jet med ADDNOTE.
WHOISFort�ller hvem botten mener et bestemt nick er.

Det er de kommandoer, som ikke er relateret til kanaler. For en liste relateret til kanaler, se nedenfor.

top

Kanalrelaterede kommandoer

F�lgende kommandoer kan bruges med /msg <bot> <kommando>, f.eks.: /msg <bot> help

Kommandoer kun tilg�ngelige for brugere med niveauet 'friend' eller h�jere

INVITEInviterer dig til kanalen.
SETTOPICViser (eller angiver, hvis du har master eller h�jere) kanalens topic.

Kommandoer kun tilg�ngelige for brugere med niveauet 'voice' eller h�jere

VOICEGiver dig (eller en anden bruger, hvis du har op eller h�jere) voice (+v) p� kanalen.
DEVOICEFjerner dit (eller en anden brugers, hvis du har op eller h�jere) voice (-v) p� kanalen.

Kommandoer kun tilg�ngelige for brugere med niveauet 'op' eller h�jere

BANTilf�jer et ban p� kanalen.
DEOPFjerner dit (eller en anden brugers (hvis du har master level eller h�jere)) op (-o) p� kanalen.
KICKKicker en bruger fra kanalen.
OPGiver dig (eller en anden bruger (hvis du har master level eller h�jere)) op (+o) p� kanalen.
SAYF�r bot'en til at sige noget p� kanalen.
UNBANFjerner et ban fra kanalen (og databasen).
UNBANALLFjerner alle ikke-vedvarende bans fra kanalen.
UNBANMEUnbanner dig fra kanalen.

Kommandoer kun tilg�ngelige til brugere med niveauet 'master' eller h�jere

ADDBADWORDTilf�jer et badword. L�s nedenfor for information om badwords.
ADDTRIGGERTilf�jer/�ndrer en udl�ser. L�s ovenfor for information omkring udl�sere.
CHANLEVDette er et alias til USERLEV, og virker p� samme m�de.
CHANSETAngiver diverse kanalindstillinger. L�s nedenfor for en liste over tilg�ngelige indstillinger.
CYCLEF�r botten til at rejoine (parte og joine) kanalen.
DELALLBANSFjerner ALLE bans fra kanalen.
DELBADWORDFjerner et badword der blev tilf�jet med ADDBADWORD.
DELTRIGGERFjerner en udl�ser fra kanalen, som er tilf�jet med ADDTRIGGER.
GREETAngiver en persons velkomst p� kanalen.
MODTRIGGER�ndrer en tidligere tilf�jet trigger. L�s nedenfor for information om triggers.
USERLEVAngiver nogens niveau p� en kanal. L�s ovenfor, for en liste over tilg�ngelige niveauer.

Kommandoer kun tilg�ngelige for brugere med niveauet 'owner'

CHANGEBOTGiver dig mulighed for, at skifte botten i din kanal ud med en anden NordicBots bot. Alle indstillinger forbliver som de var.

top

Kanalindstillinger

F�lgende indstillinger kan angivet med CHANSET kommandoen (som kr�ver niveauet master eller ejer).
For at aktivere en indstilling bruges: /msg <bot> CHANSET <kanal> +<indstilling> [ekstra]
For at deaktivere en indstilling bruges: /msg <bot> CHANSET <kanal> -<indstilling>

Tilg�ngelige indstillinger

advertiseSl�r anti-reklame til, som vil advare/kicke/banne brugere hvis de laver reklame. L�s mere om "warn/kick/ban" indstillingerne her.
autoopAutomatisk op til dem, som er tilf�jet med niveauet 'op' eller h�jere, n�r de joiner kanalen. Bem�rk: dette vil IKKE give op til alle (free-op). Det er ikke muligt med vores bots og imod vores regler.
autovoiceAutomatisk voice til dem, som er tilf�jet med niveauet 'voice', n�r de joiner kanalen. Bem�rk: hvis du vil give voice til alle, brug 'massvoice' indstillingen.
badwordsSl�r badwords funktionen til, som vil advare/kicke/banne brugere hvis de siger et ord i databasen tilf�jet badword. L�s mere om badwords systemet nedenfor.
bitchForhindrer personer uden adgang at f� op p� din kanal, ved at deoppe dem, n�r nogen giver dem op.
commandcharDenne funktion g�r brugen af bestemte kommandoer nemmere, ved at tillade brug af "!" og "?" for disse kommandoer (f.eks. !op og ?kick). L�s mere omkring kommandopr�fiks nedenfor.
dynamicbansFjerner ikke-vedvarende bans [minutter] minut(ter) efter at have sat dem p� kanalen. (Standard: sl�et til, 5 min.). L�s mere om ban systemet nedenfor.
enforcebansKicker brugere der matcher bans sat af andre brugere. (Standard: sl�et til). L�s mere om ban systemet nedenfor.
floodSl�r anti-flood til, som vil advare/kicke/banne brugere hvis de siger mere end <x> linjer i <y> sekunder. L�s mere om "warn/kick/ban" indstillingerne her.
greetHvis aktiveret, vil botten skrive en velkomst-besked til de brugere der har �n indstillet (ved brug af GREET kommandoen).
hidelogsAktiv�r denne funktion, hvis du vil aktivere stats for din kanal, men ikke have at brugere kan se kanalens logs. Dette vil skjule dine logs. Deaktiv�r, for at g�re dem synlige igen.
infobotAktiverer diverse kommandoer s�som !date og chaninfo?.
massvoiceAutomatisk voice til alle som matcher en bestemt maske (som standard er det alle), n�r de joiner kanalen.
modesF�r botten til at s�tte de angivne modes p� kanalen.
onjoinS�tter en velkomst-notice, som vises til alle brugere, n�r de joiner kanalen. (%n erstattes af brugerens nick, %p viser max. kanalbrugere.
peakF�r botten til at holde styr p� max. brugere i din kanal, og aktiverer !peak kommandoen.
quotesVil muligg�re brugen af citater (quotes) p� kanalen. L�s mere omkring citatsystemet nedenfor.
showbanbyHvis denne er aktiveret, vises auth/nick for brugeren som har sat ban n�r der kickes. (standard: sl�et til). L�s mere om ban systemet nedenfor.
statsHvis aktiveret, vil botten gemme logs for din kanal, og stats vil blive genereret ca. hver 3. time. L�s mere nedenfor.
statslangGiver dig mulighed for, at skifte sproget som bliver brugt til stats. For en liste over tilg�ngelige sprog, l�s nedenfor.
timedquotesAktiv�r denne funktion, hvis du vil have botten til at vise et tilf�ldig citat (quote) med nogle minutters mellemrum.
timezoneAngiver den nuv�rende tidszone for din kanal (til brug med !date kommandoen).
topicHvis aktiveret, vil botten kun tillade brugere med niveauet master eller owner at skifte topic p� kanalen.
tvAktiverer !tv kommandoen, som viser hvad der g�r nu p� svensk TV.
userbansTillader (ALLE) brugere at tilf�je bans udenom bot'en (ellers SKAL bans tilf�jes igennem bot'en). (Standard: sl�et til). L�s mere om ban systemet nedenfor.
voteAktiverer !vote kommandoen, som giver brugere mulighed for, at starte afstemninger i din kanal. L�s mere omkring afstemningssystemet nedenfor.

Statistikker (stats)

Vores bots kan lave statistikker over din kanal, hvis du aktiverer 'stats' CHANSET (som forklaret ovenfor). Et eksempel p� hvordan en s�dan side ser ud, kan ses her. Dette er stats over vores kanal. Der vil ogs� v�re en side, som viser en log over aktiviteten p� din kanal, som vist her. Hvis du �nsker at skjule loggen over din kanalaktivitet, brug 'hidelogs' CHANSET (som forklaret ovenfor). Dette vil skjule dine logs. Hvis du deaktiverer funktionen igen, vil dine logs igen v�re synlige.

Som forklaret ovenfor, kan du bruge 'statslang' CHANSET til at skifte sproget, som stats bliver vist i. Her er en liste (p� engelsk) over sprogene, som er underst�ttet:

English - en
German - de
Norwegian - no
Portuguese - pt
Portuguese (Brazil) - br
Danish - dk
French - fr
Spanish - es
Polish - pl
Dutch - nl
Dutch (Flemish) - be
Swedish - se
Finnish - fi
Slovenian - si
Hungarian - hu
Estonian - ee
Italian - it
Catalan - ca
Turkish - tr
Romanian - ro
Icelandic - is
Czech - cz
Slovak - sk
Russian - ru
Greek - gr
Hebrew - he
Bulgarian - bg
Serbian - yu
Albanian - al

Hvis dit sprog ikke er tilg�ngeligt og du har lyst til at overs�tte det for os, m� du meget gerne kontakte os i #NordicBots.
top

Diverse kommandoer

Badwords/advertise/flood indstillinger

Du kan sl� badwords til med: /msg <bot> CHANSET <chan> +badwords [type] [varighed]
Du kan sl� anti-reklame til med: /msg <bot> CHANSET <chan> +advertise [type] [varighed]
Du kan sl� anti-flood til med: /msg <bot> CHANSET <chan> +flood [linjer:sek] [type] [varighed]
Some du kan se, har disse indstillinger nogle f� parametre som kan bruges. Nedenfor er en liste over typerne:

warnAdvarer brugeren.
warn+kickAdvarer brugeren og kicker brugeren anden gang.
warn+banAdvarer brugeren og banner brugeren anden gang. *
kickKicker brugeren uden advarsel.
banBanner brugeren uden advarsel. *

Funktioner markeret med '*' bruger bans. Du kan indstille varigheden ved at specificere varigheds parametret med det antal hele minutter brugeren skal bannes i. Hvis det ikke specificeres varer bannet 5 minutter.

Tilf�jning af badwords

N�r BADWORDS indstillingen er aktiveret, kan du starte med at tilf�je badwords. Badwords kan tilf�jes s�ledes:
/msg <bot> ADDBADWORD <chan> <badword>
Badwords kan fjernes med 'DELBADWORD' kommandoen.

top

Ban systemet

Ban metoder (m�l typer):

/msg <bot> ban #chan nick 7d <�rsag> Banner brugeren ved hostmask og auth (forudsaget at de er AUTH'd med Q)
/msg <bot> ban #chan #auth 7d <�rsag> Banner brugeren ved auth.
/msg <bot> ban #chan *!*@host 7d <�rsag> Banner brugeren ved hostmask.

Ban metoder (varighed og �rsag):

/msg <bot> ban #chan <bruger> Banner brugeren i 1 time (standard) med �rsagen 'Requested' (standard).
/msg <bot> ban #chan <bruger> 7d Banner brugeren i 7 dage med �rsagen 'Requested' (standard).
/msg <bot> ban #chan <bruger> perm <�rsag> Banner brugeren permanent med den specificerede �rsag

Ban metoder (specielt):

/msg <bot> ban #chan <bruger> 7d *<�rsag> Banner brugeren p� den normale m�de, men vil g�re bannet vedvarende (se [1]).

Unban metoder:

/msg <bot> unban #chan nickFjerner alle bans der matcher brugeren (hvis muligt).
/msg <bot> unban #chan #authFjerner alle bans der matcher det specificerede auth (hvis muligt).
/msg <bot> unban #chan *!*@*Fjerner det bestemte ban (hvis det findes).
/msg <bot> unbanall #chanFjerner alle ikke-vedvarende bans fra kanalen.
/msg <bot> unbanme #chanFjerner bans p� dig fra kanalen.
/msg <bot> delallbans #chanFjerner ALLE bans fra kanalen.

[1] Vedvarende betyder at bot'en altid vil pr�ve at holde bannet aktivt p� kanalen (og resette det n�r det bliver fjernet)

top

Kommandopr�fiks

Denne funktion giver dig mulighed for, at bruge bestemte kommandoer til botten med udl�sere s�som "!" og "?". Se listen nedenfor for disse kommandoer.
Du kan aktivere det med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +commandchar <tegn>
F.eks. +commandchar !, vil aktivere kommandoer s�som !kick. Ved at bruge +commandchar ., ville aktivere kommandoer s�som .kick

!access <nick>Viser en persons adgang p� kanalen.
!addtrigger <udl�ser> <tekst>Tilf�jer en udl�ser p� kanalen.
!deltrigger <udl�ser>Fjerner en given udl�ser fra kanalen.
!kick <nick>Kicker en person fra kanalen.
!ban <nick>Banner en person fra kanalen.
!unban <nick>Fjerner et ban fra kanalen.
!voice <nick>Giver dig (eller en anden, hvis du har op eller h�jere) voice (+v) p� kanalen.
!devoice <nick>Fjerner dit (eller en anden brugers, hvis du har op eller h�jere) voice (-v) p� kanalen.
!op <nick>Giver dig (eller en anden, hvis du har master eller h�jere) op (+o) p� kanalen.
!deop <nick>Fjerner dit (eller en anden brugers, hvis du har master eller h�jere) op (-o) p� kanalen.
!greet <nick>Angiver en velkomst for en given bruger p� kanalen.
!chanset <indstilling>Angiver/fjerner en given indstilling p� kanalen.
!userlev <nick> <niveau>Angiver en brugers brugerniveau p� kanalen.

Bem�rk: '!' afh�nger af hvilket tegn du har valgt med +commandchar indstillingen. Standarden er !.

top

Citatsystemet

Du kan aktivere citatsystemet med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +quotes
F�lgende kommandoer er tilg�ngelige:

!quoteBruges til at vise et tilf�ldig citat.
!quote add <tekst>Bruges til at tilf�je et nyt citat.
!quote info <id>Bruges til at f� information omkring et citat med et givent ID.
!quote find <tekst>Bruges til at finde et citat med den givne tekst.
!quote del <id>Bruges til at slette et citat med det givne ID.
top

Udl�sersystemet

Det er muligt for brugere med niveauet master eller ejer p� en kanal, at tilf�je offentlige udl�sere s�som !ip, !hj�lp, ?info, .status osv., som viser en brugerdefineret linie tekst. Du skal starte din udl�ber med en af f�lgende tegn: !, ? og . (punktum).
For at tilf�je/�ndre en udl�ser, brug: /msg <bot> ADDTRIGGER <kanal> <udl�ser> <tekst>
For at slette en udl�ser, brug: /msg <bot> DELTRIGGER <kanal> <udl�ser>
For at rette en eksisterende udl�ser, brug: /msg <bot> MODTRIGGER <kanal> <udl�ser> <add/edit/del> [linienummer] [ny tekst]

Udl�sertyper

Udl�sere kan v�re af tre typer: offentlige (-public, som er standard), private (-private, som sender svaret som en privat besked) og notice (-notice, som sender svaret som en notice).

Niveauer

Udl�sere kan begr�nses til bestemte brugerniveauer. Du kan f.eks. lave en udl�ser tilg�ngelige for kun niveauet master og op. Du kan tjekke de tilg�ngelige brugerniveauer her.

Argument underst�ttelse

Du kan ogs� bruge %1, %2, ..., %9 identifikatorerne til at henvise til en bestemt parameter i en linie. Du kan ogs� bruge %N- for at henvise til parametren N og derefter (argumentet + alt derefter). Se nedenfor for eksempler.

Udl�ser-eksempler

Her kan du finde nogle eksempler p� de enkelte udl�bertyper med en forklaring til hver. Den f�rste linie er kommandoen, den anden linie er forklaringen.

Offentlig udl�ser

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots !kommandoer Du kan bruge f�lgende kommandoer her: !hj�lp, !server
Hvis en bruger skriver !kommandoer p� kanalen, vil botten svare (p� kanalen) med 'Du kan bruge f�lgende kommandoer her: !hj�lp, !server'

Privat (query) udl�ser

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -private !kommandoer Du kan bruge f�lgende kommandoer her: !hj�lp, !server
Hvis en bruger skriver !kommandoer p� kanalen, vil botten svare i privat (query) med 'Du kan bruge f�lgende kommandoer her: !hj�lp, !server'

Notice trigger

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -notice !kommandoer Du kan bruge f�lgende kommandoer her: !hj�lp, !server
Hvis en bruger skriver !kommandoer p� kanalen, vil botten svare med r�d skrift (notice, privat) med 'Du kan bruge f�lgende kommandoer her: !hj�lp, !server'

Udl�ser med adgangsniveau

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -level voice !kommandoer Du kan bruge f�lgende kommandoer her: !hj�lp, !server
Hvis en bruger med mindst 'Voice'-niveauet skriver !kommandoer p� kanalen, vil botten svare ham (p� kanalen) med 'Du kan bruge f�lgende kommandoer her: !hj�lp, !server'
Hvis brugeren har et lavere niveau (Friend eller No (ven eller ingen adgang)) vil han ikke modtage noget svar fra botten.
Disse udl�seres indhold vil v�re skjulte p� 'chaninfo?' hjemmesiden. Dette betyder ogs�, at hvis du vil lave en udl�ser, hvor kun dem med 'Voice' eller h�jere kan se indholdet, skal du lave udl�seren som enten 'private' eller 'notice'.

Notice trigger with level

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots -notice -level voice !kommandoer Du kan bruge f�lgende kommandoer her: !hj�lp, !server
Hvis en bruger med mindst 'Voice'-niveauet skriver !kommandoer p� kanalen, vil botten fort�lle ham i en notice (r�d skrift, privat) teksten 'Du kan bruge f�lgende kommandoer...'.
Hvis brugeren har et lavere niveau (Friend eller No) vil vedkommende ikke f� noget svar fra botten.
I dette tilf�lde vil botten ikke give noget svar i kanalen, n�r nogen (med 'Voice' eller h�jere) skriver !kommandoer i kanalen. Kun personer med adgang kan se svaret.

Udl�ser med argumenter

/msg |NordicBots| ADDTRIGGER #NordicBots !slap /me slaps %1 around a bit with %2-
Hvis en bruger s� skriver: !slap <nick> a large trout
vil det blive vist som en handling (/me): |NordicBots| slaps <nick> around a bit with a large trout


top

Afstemningssystemet

Du kan aktivere afstemningssystemet med: /msg <bot> CHANSET <kanal> +vote
F�lgende kommandoer er tilg�ngelige:

!vote startBrug denne for at starte en ny afstemning: !vote start <varighed> <sp�rgsm�l> Dette kr�ver, at brugeren er tilf�jet p� kanalen.
!vote noBruges for at stemme nej.
!vote yesBruges for at stemme ja.
!vote statusBruges til at tjekke status p� en nuv�rende afstemning.
!vote stopBruges til at stoppe en nuv�rende afstemning.
top

Blandede kommandoer

Her kan du se en liste over de offentlige kommandoer.

!dateViser den nuv�rende dato og tid i din kanal. Hvis tiden er forkert, pr�v at justere den med 'timezone' indstillingen
!google <n�gleord>Hvis du har aktiveret CHANSET +infobot, kan du bruge din bot til at s�ge efter et givent n�gleord p� www.google.com. Den vil vise de to f�rste (om muligt) resultater.
!image <n�gleord>Hvis du har aktiveret CHANSET +infobot, kan du bruge din bot til at s�ge efter et givent billede p� www.google.com. Den vil vise de to f�rste (om muligt) resultater.
!peakN�r CHANSET +peak er aktiveret, viser denne kommando det h�jeste antal af brugere p� kanalen.
chaninfo?Viser et link p� kanalen til kanalens info side. Denne side viser kanalindstillinger, brugere, citater, bans og udl�sere. Bem�rk, at denne side ogs� er tilg�ngelig via denne side.
stats?Viser et link til kanalens stats og logs side. Ogs� tilg�ngelig her.

Hvis du har nogen sp�rgsm�l eller har brug for hj�lp under brugen af vores service, venligst join #NordicBots.

top

Mail us brunette
brunette
brunette
brunette