Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

Malá statistika z #efc-clan @ Quakenet od NordicBots

Statistiky vygenerovány v Pondelí 25 Øíjna 2020 - 23:22:04
Bìhem tohoto 1-denního zaznamenaného cyklu, zde(#efc-clan) bylo celkem 1 rùzných lidí.


Zatížení kanálu
0% 0% 0% 25.0%
1
0% 0% 0% 0% 25.0%
1
0% 0% 0% 0% 25.0%
1
0% 0% 0% 0% 25.0%
1
0% 0% 0% 0% 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Nejvíc užvanìní
 Nickpoèet lajnKdy?Poèet slovSlovo na LajnuZnaku na LajnuNaposledy viïenNáhodná vìta
1 |Rofl|411116015.087.5dnes"Quote #29: [01-Jan08] * anuubis * ale ja se neoziram .... * emig"


Nejvíce aktivní nicky podle hodin
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 |Rofl| - 1 |Rofl| - 1 |Rofl| - 1 |Rofl| - 1

Velká èísla
Nikdo se tu na nic neptá; samí geniové ?
Nikdo tu na ! ani nešáhl, wow.
Každej mìl svùj shift-key pod kontrolou. :)
Tady se teda maj radi, po nikom se tu nevozí :).
Nikdo se na #efc-clan nesmìje! Chtìlo by to tu trošku rozjet.
Všeci jsou na #efc-clan vysmatí! Usmìj se taky. :-)
|Rofl| napsal nejdelší lajnu, prùmìrnì 87.5 znakù.
|Rofl| napsal nejkratsi lajnu, prùmìrnì 87.5 písmen.
|Rofl| promluvil(a) celkem 60 slov!
|Rofl| napsal prùmìrnì 15.00 slov na lajnu.
Kanálový prùmìr je 15.00 slov na lajnu.

Nejpoužívanìjší slova
 Slovo Poèet použití Naposledy použil

Další zajímavá èísla
Jsou tady nìjak mìccí opi, nikoho nekopli!
Divné, nikdo nebyl opnut na #efc-clan!
Wow, nikomu nebyl na #efc-clan odebran op!
Hmm divné, žádný voice nebyl na #efc-clan udìlen!
Žádný voice nebyl odebrán na kanale #efc-clan!
Žádné akce na #efc-clan!
Nikdo si neoteviral usta na #efc-clan! Není to moc?

Poslení Topic
Topic na tomto kanále nebyl ještì zadán.
Koneèný poèet stav. 4 lajn.

Stats generated by pisg v0.72
pisg by Morten Brix Pedersen and translate by James (ø)
Stats generated in 00 hodiny 00 minuty a 00 sekundy

Back to NordicBots.com